Viaqa 12 teaser podcast

Dijana Plantak Vukovac, Željko Filipin, Karlo Šmid i Davor Banović pričaju o tome kako se postaje tester, kakve veze formalno obrazovanje ima s time i što će se sve raditi na ovogodišnjoj konferenciji za testere softvera Viaqa 12, 15.6. na FOIu u Varaždinu.

Leave a Reply