Raspored predavanja – Viaqa 2013

viaqa 11
Navodimo ovdje samo “klasična” predavanja uz prezentaciju. Munjevite govore ćemo raspoređivati na samoj konferenciji.
1. blok predavanja od 11.00-12.00
  • Stanislav Mihić – Testiranje i optimizacija brzine učitavnja web stranice.
  • Manuel Vidonis – Osnove Testiranja
2. blok predavanja – od 13.30-14.30
  • Karlo Šmid – Mitovi i legende o testiranju softvera
  • Željko Filipin – Kako testiramo MediaWiki, softver koji pokreće Wikipediju
  • Davor Banović – Testerska postmoderna: Postoji li jedna velika testerska priča