Korekcija datuma održavanja Viaqa 13

Budući da se pokazalo da je petak puno zgodniji dan za konferenciju, odučili smo prebaciti datum održavanja sa 29. lipnja (subota) na 28. lipnja 2013. (petak). Dio prijavljenih sudionika konferencije je potvrdio da ovaj datum bolje odgovara, a dobili smo i nekoliko prijedloga da konferencija ne bude u subotu.

Evo i novog letka koji u sebi sadrži još jednu korekciju – naime – ime ulice i našeg starog biskupa bilo je krivo napisano u našem originalnom letku pa je u iteraciji 2 to ispravljeno. Zahvaljujem ljubitelju softvera koji je ovaj tipfeler uočio i ukazao nam na isti.

Još se nije kasno prijaviti na našem registracijskom obrascu

Screen Shot 2013-06-07 at 9.55.11 AM